Hr bloggen

Hr bloggen

Hr bloggen Inspirational Director and founding father of Agile People additionally an writer of Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)

Svaret på den frågan är ju att det beror på (som alltid). Att skapa medvetenhet om vad som händer i världen, på marknaden och hos konkurrenter är ett utmärkt sätt att börja (börja med VARFÖR).

Att sen sätta igång diskussionen runt vad guy som företag kan göra för att möta utmaningarna och hur HR kan bidra until det kan vara ett andra steg. Sen behövs utbildning, nya kunskaper om hur de traditionella HR-processerna kan förändras och hur HR kan använda agila metoder och verktyg.

Man kan säga att det finns three olika strategier för att börja med nya arbetssätt på HR:

Varje strategi har sina för- och nackdelar. Din nuvarande scenario avgör vilken du väljer. Var bara noga med att involvera verksamheten redan från början genom att säga att “vi provar lite nya saker nu och vi vill gärna att ni ska vara med och tycka och tänka om det vi gör eftersom vi vill finnas until för att stötta er”.

Börja inom HR-teamet, testa olika arbetssätt, experimentera och lär, iterera, behåll det som fungerar (skapar kundvärde) och släng det som har blivit överflödigt – överför sen samma arbetssätt until verksamheten, gradvis och involvera alla group i att iterativt förbättra och förändra hur ni går tillväga.

När HR-teamet tillåts ha en hög grad av autonomi, så ökar motivationen. Motiverade teammedlemmar leder until högpresterande group som motive force sig själva för att ständigt lära nytt och bli ännu bättre. Med ett machine som tillåter det, blir arbete både en utmaning och samtidigt en belöning. Alla vill vara en del av ett framgångsrikt och högpresterande group, det är en fantastisk upplevelse. Varje dag blir en möjlighet för individuella teammedlemmar att utvidga gränserna och växa. Fokus är på snabba iterationer, ständigt lärande och värdeskapande för kunderna.

Vad hindrar er? Hr bloggen

Att steg för steg eliminera det som hindrar er och öka det som stöttar er är ett ständigt pågående arbete som aldrig tar slut. Förändringar blir det nya normalläget, där vi hela tiden letar efter nya och bättre sätt att leverera värde until våra kunder. Vi gör det genom att ställa utmanande frågor och få människor att växa genom att ge dem ansvar för svaren. Det är det som är coachande ledarskap (Servant Leadership). Både HR och chefer behöver arbeta såhär för en bättre framtid.

Börja litet och enkelt t ex genom ett dagligt morgonmöte (every day standup) eller genom att göra en regelbunden tillbakablick (retrospektiv). Ställ frågan “varför” när ni hittar ett hinder.

Ta t ex godkännandeprocesser och liknande – varför finns de?

Om vi litade på peoples skulle kanske ke inte behövas Vad händer om vi tar bort den Ska vi prova

Varför finns en coverage för resor? Hr bloggen

Om vi hade transparens i våra reseräkningar så kan vi kanske ta bort resepolicyn och lita på att våra medarbetare fattar vettiga beslut? Kanske en vid guiding principle som “behandla företagets pengar som dina egna” räcker? Vad händer om vi tar bort resepolicyn helt och hållet? Stöttar eller hindrar den oss

Finns det en tendens att byta dator vart tredje år bara för att guy får, oavsett om det behövs eller inte Kunde vi spara pengar på att låta medarbetarna själva bestämma när de ska byta dator, därför att de har kompetens runt vad de behöver för att kunna genomföra jobbet på ett bra sätt Kan vi göra kostnader transparenta så att alla förstår ungefär hur mycket vi spenderar på nya datorer och vad vi kunde göra för pengarna som blir över om inte alla utnyttjar policyn maximalt

Vad händer om vi låter alla ta så mycket semester som de vill?

Försök har visat att medarbetare tenderar att ta mindre ledigt om det är helt fritt hur mycket semester de får ta, så kanske en guiding principle är att föredra Vad säjer facket om det? Hur kan vi prata med facket på ett sätt som skapar gemensamma målbilder och tillsammans med dem skapa bättre arbetsplatser

Sättet vi arbetar med Performance control på, stöttar eller hindrar det oss egentligen Presterar vi bättre om vi arbetar som vi gör idag? Eller skulle vi prestera bättre om vi tog bort vår prestationsutvärdering och behandlade människor som vuxna och ansvarstagande? Vad skulle hända om vi metalwho provade OKRs istället Hr bloggen